พิธีปล่อยขบวนรถไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินนำไปก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า กองทัพบก พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 09:50 น.

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีปล่อยขบวนรถไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินนำไปก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า กองทัพบก

ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ ๒ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย