จังหวัดเลยร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะ ๕๒ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2016 เวลา 14:55 น.

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนระดับชั้น ป.๑ และ ชั้น ม.๑ จำนวน ๖๓๔ คน

ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะ ๕๒ จังหวัดเลย