จังหวัดเลยร่วมกิจกรรม "บริจาคโลหิต ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2016 เวลา 09:11 น.

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม "บริจาคโลหิต ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย