โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบรถจักรยานเด็กนักเรียนยากจนในท้องที่ห่างไกล พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2016 เวลา 10:01 น.

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๙ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบรถจักรยานเด็กนักเรียนยากจนในท้องที่ห่างไกล

และขาดแคลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2016 เวลา 10:32 น.