การประชุมคณอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 15:23 น.

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมคณอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเลย

ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย