นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 14:32 น.

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธาน ฝ่ายฆราวาส และถวายมุทิตา-สักการะ ในพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเลย

ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย