นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2016 เวลา 09:20 น.

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการเปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙

ณ หอประชุมโค้วน่ำเซ้ง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา