โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 08:41 น.

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะฯ พร้อมส่วนราชการประจำจังหวัดเลย

ได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด

ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย