การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 10:58 น.

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย