จังหวัดเลยตรวจพื้นที่น้ำท่วมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 15:07 น.

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พ.อ.ชาญชัย เอมอ่อน รอง ผบ.มทบ.28

ตรวจพื้นที่น้ำท่วมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อำเภอด่านซ้าย