การประชุมหารือแนวทางมาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และการพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ตำบล ๑ แหล่งน้ำ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2016 เวลา 13:29 น.

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมหารือแนวทางมาตรการตรวจสอบ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และการพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ตำบล ๑ แหล่งน้ำ ณ ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเลย