จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ PEA ปลูกดูแลรักษาป่า พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2016 เวลา 13:48 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.  นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ PEA ปลูกดูแลรักษาป่า

ณ ป่าชุมชนบ้านกลาง หมู่ ๓ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย