ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2016 เวลา 14:05 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี

ออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สามแยกสาธารณสุข อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย