การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2016 เวลา 15:11 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.   นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน

ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอท่าลี,อำเภอภูเรือ ณ ห้องประชุมภูเรือ