นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมงานผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016 เวลา 15:36 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๑๕ น.  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานเปิดงานผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน ณ วัดศรีคุนเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย