โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2016 เวลา 14:49 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.   นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการออก

หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย