จังหวัดเลยร่วมตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 14:35 น.

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจัดขึ้นโดยมณฑลทหารบกที่ ๒๘ โดยความร่วมมือระหว่างส่วนราชการแบะภาคเอกชนคามกรอบ

แนวคิดประชารัฐ ณ ริมถนนเลย-เชียงคาน หน้ามณฑลทหารบกที่ ๒๘