จังหวัดเลยจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 14:47 น.

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๙ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดเลยกว่า ๓,๐๐๐ คน

ร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ ที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า ซึ่งสถานที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับแรมในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๘