พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2016 เวลา 10:41 น.

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ อ่างเก็บน้ำน้ำเลย ต.แก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย