จังหวัดเลยร่วมกิจกรรม กำจัดวัชพืช ผักตบชวา ทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2016 เวลา 13:57 น.

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม

กำจัดวัชพืช ผักตบชวา ทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หนองเลยหลง วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเลย