จังหวัดเลยร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2017 เวลา 14:00 น.

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ

ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ในที่ประชุมกรมการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๕

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2017 เวลา 14:45 น.