จังหวัดเลยร่วมต้อนรับ ท่านไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนิสิตเก่าจุฬา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:04 น.

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ ท่านไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนิสิตเก่าจุฬา (น้องใหม่ปี ๒๕๐๕)

ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเลย