การมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและผู้ชนะการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นบ้าน และหมุนรางวัลหาผู้โชคดีที่ซื้อสลากกาชาด พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15:10 น.

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดผลผลิตทางการเกษตร

และผู้ชนะการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นบ้าน และร่วมกับ ผบ.มทบ.๒๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปลัดจังหวัดเลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลยและ

หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันหมุนรางวัลหาผู้โชคดีที่ซื้อสลากกาชาด ณ เวทีกลาง งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสายวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๐