กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2560 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017 เวลา 14:12 น.

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2560

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย