พิธีมอบโค กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 เวลา 09:26 น.

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 10.09 น. ณ วัดวิเวกธรรมคุณ นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย

นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบโค กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา

โดยได้รับความเมตตาจาก องสรภาณอนัมพจน์ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม ไถ่ชีวิตโค

กระบือจำนวน 8 ตัว เพื่อนำมามอบให้กับเกษตรกรในจังหวัดเลย