กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน "หน่อไม้หวาน" จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:54 น.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา18.00น. ณ บริเวณถนนคนเดินเลาะเลย ด้านหน้า สำนักงานเทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กลุ่มกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน "หน่อไม้หวาน" จังหวัดเลย จัดกิจกรรม ลาน รู้-เรียน เปลี่ยนชีวิต Spark-U ปลุกใจเมือง โดยมี นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และให้โอวาท พร้อมนำ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิเช่น การแสดงดนตรี จากกลุ่มคนเล่นดนตรีเลย และ การจัดเวทีเสวนา โดยตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเลย เพื่อให้เป็นเวทีส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคนในทุกระดับทุกแขนงได้แสดงออกทางความคิดมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจในรากเห้งาศิลปวัฒนธรรมชุมชน ประเพณีอีสานที่สืบทอดกันมายาวนาน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญา วิชาชีพที่ประสบความสำเร็จ นำไปสู่การวางเป้าหมายในชีวิตได้จริง เพื่อสร้างสังคมที่เป็นสุข ในบรรยากาศแบบสบายๆ และที่สำคัญเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพทุกแขนงมาเป็นเข็มทิศ เพื่อดำรงอยู่อย่าง รู้-ทำ-นำสุข อย่างยั่งยืนต่อไป