โครงการ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2017 เวลา 15:06 น.

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รวมทั้งสิ้น 540 ตัว ประกอบด้วย กวางป่า 20 ตัว ไก่ฟ้าพญาลอ 210ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 230 ตัว ไก่ป่าตุ้มหูแดง 60 ตัว นกยูงไทย 10 ตัว และ เก้ง 2 ตัว ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย