จังหวัดเลยร่วมเวทีสาธารณะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 13:50 น.

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้าร่วมเวทีสาธารณะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่
2 เป็นประธาน ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ผบ.กกล.รส. รอง.ผอ.รมน.จว.(ท) และประชาชนจังหวัดละ 20 คน ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ การจัดทำสัญญาประคม และชี้แจงการจัดทำความเห็นร่วมสร้างการรับรู้ ผลการดำเนินงานของรัฐบาล
ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา