การประชุมคณะกรรมการ การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ของ2ประเทศ 4 จังหวัด/แขวง(ไทย-สปป.ลาว) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2017 เวลา 08:57 น.

วันที่25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการ การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ของ2ประเทศ 4 จังหวัด/แขวง(ไทย-สปป.ลาว) โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมพื่อเชื่อมโยง จังหวัดเลย โดย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ราชอาณาจักรไทย และ แขวงไชยะบุลี โดยท่านยันยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไชยะบุลี แขวงหลวงพระบาง โดยท่านสมอก พันทะวง รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรม แห่ง สปป.ลาว ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมืองเลย จ.เลย