โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 14:07 น.

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง
และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย