ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 14:53 น.

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น.นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย