อำเภอปากชม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 15:12 น.

 


แก่งฟ้า


อยู่บ้านหาดเบี้ย เป็นแก่งที่มีโขดหิน และทรายที่ขาวสะอาด มีก้อนหิน
รูปร่างต่าง ๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม


ท่าเรือด่านพรมแดนคกไผ่

ตั้งอยู่ ต.ปากชม อ.ปากชม ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ บ้านวัง เมืองหมื่น  
แขวงเวียงจันทน์ เป็นเส้นทางไปยังแขวงเวียงจันทน์  ระยะทาง
ประมาณ 160  กม. สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้านำเข้าจะเป็นไม้แปรรูป แร่แบไรท์ สินค้ากสิกรรมและของป่า
จากฝั่งลาว ซึ่งในฤดูฝนจะมีน้ำหลาก การขนส่งสินค้า จะใช้แพ
ขนานยนต์ ติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มได้ ที่ว่าการอำเภอปากชม
โทร 042-881065

 


ภูแคมป์คอนสา

ตั้งอยู่ติดกับเทศบาลตำคอนสา เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการหน่วยรบรับส่ง
เสบียงอาหาร และขนถ่ายผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบไปยังโรงพยาบาล  
โดยเฮลิคอปเตอร์ตั้งแต่สมัยคอมมิวนิสต์  หรือพ.ศ
. 2517

 


วัดถ้ำเชียงกลม

ใช้เส้นทางเลย – ปากชม ออกจากตัวเมือง  60 กม.  และเลี้ยวขวาไปอีก  
500  เมตร  วัดถ้ำเชียงกลมเป็นวัดที่มีความสงบ มีทัศนียภาพที่สวยงาม
ภายในถ้ำจะพบหินย้อย เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติและ
ความสงบ

 

สำนักสงฆ์ถ้ำพระธาตุแก้วภูโคก

 

ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ.ห้วยบ่อซืน ต.ห้วยบ่อซืน อ. ปากชม  การเดินทางใช้เส้นทาง
ถ.บ้านกลาง – โพนสว่าง  ซึ่งทาง อบต.ห้วยบ่อซืน ได้ทำการค้นพบเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแหล่งใหม่  เป็นถ้ำที่สวยงามมาก โดยมีลักษณะของหินงอกหินย้อย


หาดสวรรค์

เป็นหาดทรายขาวสะอาดของแม่น้ำโขงฝั่งไทย  ตั้งอยู่ที่บ้านสงาว-โนนสวรรค์
มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมาลงเล่นน้ำ เพื่อคลายร้อน มีอาหารและเครื่องดื่ม
บริการด้วย เป็นหาดทรายแม่น้ำโขง เกิดขึ้นเองจากน้ำโขงมีปริมาณลดลงเฉพาะ
เดือนเมษายนของทุกปี การเดินทางใช้เส้นทางปากชม-หนองคาย โดยห่างจาก
อ.ปากชม ประมาณ 12 กิโลเมตร
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2016 เวลา 16:28 น.