อำเภอเชียงคาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 15:10 น.


เฮือนเก่าเมืองเชียงคาน

เป็นเรือนไม้อยู่บนถนนชายโขงเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน โดยมีวัดโบราณ
แทรกอยู่เป็นระยะ บริเวณถนนคนเดินมีทั้งร้านอาหารตั้งอยู่ริมโขงมากมาย
มีสินค้าของทีระลึกที่ขึ้นชื่อ เช่น ผ้านวม มะพร้าวแก้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไป
เยือนไม่ควรพลาดที่จะซื้อเป็นของฝาก เหมาะสำหรับเดินชมทิวทัศน์แม่น้ำโขง
ช่วงเช้าและช่วงกลางคืน


วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

ตั้งอยู่บ้านอุมุง ตำบลบุฮม ไปตามเส้นทางสายเชียงคาน - ปากชม ระยะทาง 6
กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านผาแบ่น มีทางแยกเข้าบ้านอุมุง 3 กิโลเมตรจะถึงทางขึ้น
เขาซึ่งเป็นทางลูกรังระยะทาง 1 กิโลเมตร รอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บน
หินลับพร้า (หินลับมีด) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2478
ทางวัดจะให้มีงานสมโภชในวันที่ 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี


แก่งคดคู้

จากตัวเมืองเลย ใช้เส้นทางเลย - เชียงคาน ระยะทาง 47 กิโลเมตร แก่งคุดคู้
เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง หน้าแล้งมีร่องน้ำไหลกว้างประมาณ
20 เมตร จึงเกิดบริเวณน้ำวน บริเวณแก่งมีร้านจำหน่ายอาหาร และของฝาก
ของที่ระลึกของกลุ่มแม่บ้านบ้านาน้อย มีบริการเช่าเรือยนต์ล่องแม่น้ำโขง


ภูทอก

เป็นสถานที่ถ่ายทอดสัญญารของทางราชการ มีถนนขึ้นวนรอบบนภูเป็นลานดิน
จึงเป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงคาน แม่น้ำโขงและฝั่งลาวได้รอบทิศทาง โดยเฉพาะ
ตอนพระอาทิตยืขึ้น หรือ ตกดิน ซึ่งเป็นช่วงที่งดงามมาก


วัดท่าดีหมี

เป็นที่ประดิษฐานของพระพทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ พระพุทธรูปยืน
สูง19 เมตร ตั้งอยู่บนภูเขาคกงิ้ว ปากแม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงที่
บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา บริเวณนี้สามารถเห็นแม่น้ำโขงไหลผ่าน
ประเทศสปป.ลาว ซึ่งจุดเริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทย ชมพระอาทิตย์ตกสวยงามมาก 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:28 น.