อำเภอภูกระดึง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 15:15 น.


ผาหล่มสัก อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

เป็นอุทยานแห่งชาติอันดับที่สองของประเทศที่นักท่องเที่ยว
รู้จักดีและใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปให้ได้ แต่ต้องใช้เวลาพักค้าง
บนภู เนื่องจากต้องเดินขึ้นใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมาะสำหรับ
การไปท่องเที่ยวหลายวัน โดยใช้เวลาอยู่บนภู 2 วันสอบถาม
ข้อมูลได้ที่ โทร. 02-5614292 - 4 หรือ 042-871333 อุทยาน
จะปิดระหว่างสันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน ทุกปีและเปิดฤดู
ท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม


น้ำตกตาดฮ้อง

ตั้งอยู่ที่บ้านนาน้อย ตำบลศรีฐาน อยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติ
ภูกระดึงประมาณ 7 กม. มีความสูงประมาณ 40 เมตร เมื่อน้ำไหล
ตกลงกระทบแหล่งน้ำจะเกิดเสียงดังกึกก้อง บริเวณพื้นป่ารอบ ๆ
เวลาพูดคุยกันจะไม่ได้ยิน ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่าน้ำตกตาดฮ้อง

 


ศาลเจ้าพ่อพานแผ้ว ภูหินกอง

ที่ตั้ง บ้านนาน้อย หมู ๗  ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง กิจกรรมการท่องเที่ยว
ประเภทการสักการบูชา ความเชื่อและศรัทธรา การเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลย.(นาน้อย)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร


ถ้ำฝ่ามือแดง

ที่ตั้ง บ้านนาน้อย หมู ๗  ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นแหล่ง
ภาพเขียนสี มีความกว้าง  ๙  เมตร  ยาว ๒๓  เมตร  สูง ๑๐  เมตร
เป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นดิน  เพิงผาที่พบภาพเขียน
อยู่ด้านทิศเหนือ  ภาพเขียนอยู่จากพื้นดิน  ๑.๙  ม.  ถึง ๒.๘  ม.  
ใช้เนื้อที่ในการเขียนภาพประมาณ  ๒  ตรม. ภาพทั้งหมดมีสีแดงและ
สีน้ำตาลอ่อน


ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา)

ที่ตั้ง บ้านศรีฐาน หมู ๑  ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง อยู่ห่างจากตัวอำเภอ ๔
กิโลเมตร  เป็นแหล่งวัฒนธรรมประเพณี  หัตถกรรมพื้นเมือง
และ เป็น
สถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอูทยานภูกระดึง
ได้แก่  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ-สุขา  ร้านขายของที่ระลึก และ
ลานจอดรถ

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2016 เวลา 15:45 น.