อำเภอหนองหิน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 15:16 น.

 


สวนหินผางาม

ตั้งอยู่ที่บ้านผางาม หมู่ที่ 10 ตำบลปวนพุ เป็นสวนหินครอบคลุมพื้นที่กว้าง
ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "คุนหมิงเมืองเลย" ที่นี่มีจุดชมวิวทิวทัศนืที่สวยงาม
และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ แปลกตามากมาย นักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาเที่ยวชมสวน
หินผางามแห่งนี้ ต้องติดต่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทางไป เนื่องจากเส้นทางมี
ความคดเคี้ยวเป็นเขาวงกต สอบถามรายละเอียด โทร. 042894254

 


ถ้ำโพธิสัตว์

ตั้งอยู่บริเวณวัดถ้ำโพธิสัตว์ บ้านปวนพุ ถ้ำแห่งนี้มีถ้ำเล็กน้อยเรียงรายอยู่ใต้
ยอดเขาทั้งหมด 15 คูหา นักท่องเที่ยวควรติดต่อกับทางวัดก่อนเข้าชม เนื่อง
จากภายในถ้ำแห่งนี้ยังไม่มีไฟฟ้า ต้องใช้เวลาในการเดินชมอย่างน้อย 1 ชม.
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 042-894524

 


น้ำตกเพียงดิน

น้ำตกเพียงดิน หรือ น้ำตกวิสุทธารา  ที่ตั้ง อยู่ระหว่างหมู่ที่  10 บ้านบ้านผางาม
และ 11 บ้านผาฝ้าย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยน้ำตกเพียงดิน
อยู่เลยสวนหินเข้าไปอีกประมาณ 2
กิโลเมตร น้ำตกเพียงดินเป็นน้ำตกขนาดกลาง
แต่มีหลายชั้น บางชั้นก็ต้องปีนป่าย บางชั้นก็มีน้ำใสไหลเป็นแอ่ง สามารถลงเล่นน้ำ
ได้ไม่อันตราย บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น เหมาะสำหรับ
พักผ่อน นั่งรับประทานอาหาร


สวนสวรรค์

 

สวนสวรรค์ ที่ตั้งหมู่ที่  4 บ้านสวนห้อม  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหินจังหวัดเลย
เมื่อปี พ.ศ. 2550  มีพระสงฆ์หนึ่งรูปชื่อหลวงปู่ประมูล สุจิตโตได้เดินทางมาธุดงค์
บริเวณบ้านสวนห้อมหมู่ที่ 4 ได้มาพบถ้ำที่ขาวบ้านเรียกว่าถ้ำหอน หลังจากนั้นคณะ
กรรมการหมู่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันปรับปรุงบริเวณถ้ำและสร้างบันไดขึ้นสู่
ยอดเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ทางอบต.ปวนพุ จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ซึ่งเป็นการเดินผ่านช่องทางสันเขาหินปูนจนกระทั่งถึงยอดเขา ระยะทาง 500 เมตร
ระหว่างทางจะพบกับพืชทนแล้งบนเขาหินปูนนานาชนิดท่ามกลางโขดหินตะปุ่มตะป่ำ
และท้องฟ้ากว้าง ให้ความรู้สึกราวกับที่นี้เป็นสวนสวรรค์

 


น้ำตกสวนล้อม

น้ำตกสวนห้อมหรือน้ำตกสันติธารา ที่ตั้งหมู่ที่ 4 บ้านสวนห้อม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
จังหวัดเลย อยู่ที่บ้านสวนห้อม การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับสวนหิน แต่อยู่เลยเข้าไปอีก
ประมาณ 300 เมตร น้ำตกสวนห้อมเป็นน้ำตกขนาดกลาง มองเห็นได้แต่ไกล ไหลตกลงมา
เป็นชั้น ๆ บริเวณน้ำตกร่มรื่น  เหมาะสำหรับพักผ่อน


ภูป่าเปาะ

ภูป่าเปาะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของอำเภอหนองหิน  ที่ตั้ง หมู่ที่  3  บ้านผาหวาย
ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เป็นพื้นที่ที่กำลังได้รับการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่ของจังหวัดเลย  ซึ่งอยู่ห่างจากสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองไทย เพียง 7 กิโลเมตร
ภูป่าเปาะมีความน่าสนใจอยู่ที่จุดชมวิว บนความสูงประมาณ
900 เมตร  จากระดับน้ำทะเล โดย
สามารถมองเห็นภูหอ ฝั่งอำเภอภูหลวง ซึ่งเป็นภูเขาที่มีลักษณะเป็นยอดที่ตัดราบบนภู มองดู
คล้ายภูเขาไฟฟูจิยามาในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะที่มี
เมฆขาวปกคลุม ซึ่งมีจุดชมวิวทั้งหมด
4 จุด  แต่ละจุดห่างกันประมาณ  200  เมตร  จุดสูงสุดของภูป่าเปาะสามารถมองเห็นภูเขาได้
รอบทิศ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกใน
จุดเดียว

 


 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:24 น.