งานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:16 น.


งานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย

จัดขึ้นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ประมาณวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ในงานจะมีขบวนแห่จากอำเภอต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:51 น.