งานประเพณีออกพรรษาอำเภอเชียงคาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:35 น.


งานประเพณีออกพรรษาอำเภอเชียงคาน

จัดขึ้นบริเวณหน้าอำเภอเชียงคาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นประเพณีทีจัดขึ้นสืบทอดกันมายาวนาน ภายในงานมีขบวนแห่ประสาทผึ้ง
การแข่งเรือยาว-เรือกาบ การประกวดไหลเรือไฟ พิธีตักบาตรเทโว การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและมหรสพต่าง ๆ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:50 น.