โครงการจัดหาหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:11 น.

โครงการจัดหาหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 156,000 บาท