เหลือเวลาอีก
เริ่ม "ปั่นเพื่อพ่อ" วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558

ลงทะเบียน
ลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ เร็ว ๆ นี้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
web page hit counter

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
BIKE FOR DAD

ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธาน ในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งเรื่องรัฐบาลจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธํนวาคม 2558 ในวันศุกร์์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ภายใต้ชื่อกิจกรรม "รวมใจเป็นหนึ่ง...บอกรักพ่อให้ก้องโลก"และการจัดกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละจังหวัด โดยรัฐบาลได้ขอพระราชานุญาตจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ใช้ชื่อว่า “การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “BIKE FOR DAD”

ความหมายตราสัญลักษณ์

1. สัญลักษณ์ประกอบด้วย พระตรา ภปร. และพระตรา มวก. บนพื้นหลังสีเหลืองทอง ต่อด้วยอักษรภาษาอังกฤษ "Dad" ปั่นเพื่อพ่อ ความหมายคือ เป็นพระนามาภิไธยย่อของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ซึ่งคำว่า Dad เป็นลายพระหัตถ์และทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง โดยอักษร D ตัวแรกสีเหลืองทอง คือ พ่อ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) a สีฟ้า คือ แม่ (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) และ D สีเหลืองตัวสุดท้าย แทนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เป็นสัญลักษณ์ประจำครอบครัวให้ความหมาย ลูกดูแลพ่อแม 2. ตัวอักษรคำว่า Bike for Dad ความหมายคือ ปั่นเพื่อพ่อ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นชื่อหลัก เพื่อให้เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ รวมใจทดแทนพระคุณพ่อเพื่อความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ ่

เข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน

เสื้อจักรยานพระราชทาน

Wristband พระราชทาน

จุดติดตั้งป้ายในศูนย์ราชการ

ศูนย์ราชการจังหวัดเลย

จุดติดตั้งป้ายหน้าศูนย์ราชการ

หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเลย

จุดติดตั้งป้ายที่ 1

บริเวณสี่แยกอำเภอวังสะพุง

จุดติดตั้งป้ายที่ 2

บริเวณสามแยกตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย

จุดติดตั้งป้ายที่ 3

บริเวณสามแยกปากภู อำเภอเมือง

จุดติดตั้งป้ายที่ 4

เส้นทาง เชียงคาน - ปากชม

จุดติดตั้งป้ายที่ 5

บริเวณอนุสรณ์สถานวีรชนผู้กล้า พตท.1718

จุดติดตั้งป้ายที่ 6

บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอปากชม

จุดติดตั้งป้ายที่ 7

บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอเอราวัณ

จุดติดตั้งที่ 8

บริเวณผานกเค้า อำเภอภูกระดึง

ซุ้ม Start - Finish

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Bike for Dad ผ่านจอ LED

บริเวณหน้าหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเลย

ภาพฝีพระหัตถ์พร้อมพระราชปณิธาน พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

บริเวณหน้าหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเลย

ติดตั้งภาพพระราชกรณียกิจฯ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อเป็นนิทรรศการกลางแจ้งเผยแพร่แก่ ประชาชนโดยทั่วไป

บริเวณหน้าหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเลย

เกี่ยวกับกิจกรรม

ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ่ bike for dad 2015" พร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 19.30 น. (อ้างอิงจากคำสั่งฯ) ซึ่งจังหวัดเลยได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเลย โดยมีระยะทางปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นศูนย์ราชการเลย และสิ้นสุดทีที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระยะทาง 29 กิโลเมตร

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
 2. เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อพ่อ่ และพ่อ่ของแผ่นดิน
 4. เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป
หมายเหตุ : กิจกรรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน้าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับกิจกรรม

วันศุกร์์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 19.30 น. เริ่มออกตัวที่ศูนย์ราชการจังหวัดเลย (การเตรียมตัวก่อนปั่นเพื่อพ่อ)

จุดเริ่มต้น
 1. เริ่มต้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดฯ
 2. เลี้ยวซ้ายธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดเลย
 3. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมลิวรรณ ผ่านหน้าโรงเรียนเมืองเลย
 4. ถึงสามแยกหน้าแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเลย - เชียงคาน
 5. เลี้ยวขวาเข้าถนนคีรีรัฐ
 6. ผ่านร้านทีวีโฮเต็ล ผ่าน ส อพาร์ทเมนท์
 7. เลี้ยวซ้ายถนนสกลเชียงคาน (คอสะพาน)
 8. ผ่านร้านอาหารครัวบุญทิพย์ ผ่านร้านอาหารไม้ทอง
 9. เลี้ยวขวาเข้าถนนวิสุทธิ์เทพ (หน้าวัดเลยหลง)
 10. ถึงวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (เลยหลง)
 11. เลี้ยวขวาโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)
 12. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญรัฐ
 13. ผ่านวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ผ่านสำนักงานเทศบาลเมืองเลย
 14. ผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองเลย
 15. เลี้ยวขวาวงเวียนเข้าถนนเสริฐสรี ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดเลย
 16. ผ่านศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง
 17. เลี้ยวซ้ายวงเวียนน้ำพุ เข้าสู่ถนนนกแก้ว
 18. เลี้ยวซ้ายสีแยกไฟแดง เข้าสู่ถนนมลิวรรณ
 19. ผ่าน บขส.เลย
 20. ผ่านบริษัทโฮมโปร สาขาเลย
 21. ผ่านบริษัทบิ๊กซี สาขาเลย
 22. ผ่านบริษัทโลตัส สาขาเลย
 23. ผ่านท่าอากาศยานเลย
 24. ผ่านเทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
 25. เลี้ยวขวาสามแยกหน้าวัง (จุดสังเกต ป้ายสัญลักษณ์ PSI)
 26. ผ่านศาลเจ้าปู่ย่า
 27. ผ่าน หจก.พัฒนชัยยนต์ - ปืนวิฑูรย์
 28. ที่ทำการปกครองอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย(สิ้นสุดเส้นทาง)
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 29 กม.

กิจกรรมเสริมกำหนด

 • กิจกรรมทางศาสนา ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)
 • การแสดงนิทรรศการพระาชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดเลย และที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

กิจกรรมเสริม จุดที่ 1 กิจกรรมทางศาสนา ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) กิจกรรมเสริม จุดที่ 2 การแสดงนิทรรศการพระาชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดเลย และที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

จุดจัดกิจกรรมเสริม

วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)

อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ศาลากลางจังหวัดเลย

บริเวณห้องโถง ชั้น 1

ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

บริเวณที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

กิจกรรม Bike for dad จังหวัดเลย

การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

วันที่ 16 ต.ค.2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ใน 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่จังหวัด "เส้นทางสิริมงคล" และ 2. กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางปั่นจักรยานจตุรทิศ สู่เมืองหลวง ในการประชุม ได้กำหนดเส้นทาง สิริมงคลของจังหวัด ระยะทาง 29 กม. นอกจากนั้นยังกำหนดกิจกรรมเสริมในรูปของ "บวร" ได้แก่ การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดศรีสุทธาวาส การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเลย และบริเวณที่ว่าการอำเภอวังสะพุง การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง รวมถึงการกำหนดแผนผังสี่มุมเมืองและจุดติดตั้งป้ายคัทเอาท์ สัญลักษณ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯไว้พร้อม เพื่อติดตั้งตามกำหนดของส่วนกลาง

การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง)

วันที่ี้ 16 ต.ค.2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จัดการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อเนื่องจากช่วงเช้า โดยมีนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น

โครงการปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์กิจกรรม Bike for Dad อำเภอท่าลี่

วันที่ 18 ต.ค. 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะนักปั่นจากจังหวัดเลย ร่วมปั่นจักรยานกับคณะนักปั่นอำเภอท่าลี่ ตามโครงการปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจกรรม Bike for Dad ในทุกพื้นที่อำเภอ

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ สร้างเส้นทางจักรยานแห่งแรกในจังหวัดเลย เส้นทาง อ.เมืองเลย - อ.วังสะพุง

จังหวัดเลยโดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดำเนินงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ สร้างเส้นทางจักรยานแห่งแรกในจังหวัดเลย เส้นทาง อ.เมืองเลย - อ.วังสะพุง ระยะทาง 21.236 กม.( ปี 2558 ระยะ 3 กม. , ปี 2559 ระยะ 7 กม. , ปี 2560 ระยะ 11.236 กม. ) โดยอยู่ในเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad ครั้งนี้ด้วย

การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ(ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD) ระดับจังหวัด พร้อมคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายจัดขบวนจักรยาน/ทดสอบเส้นทางจักรยาน ฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการ ฝ่ายจัดการรักษาความปลอดภัย การจราจรและการแพทย์ฉุกเฉิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดกิจกรรมเสริม เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม BIKE FOR DAD โดยได้มอบภารกิจตามกรอบแนวทางปฏิบัติของส่วนกลางและการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัด และขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้การจัดกิจกรรม BIKE FOR DAD เป็นไปโดยเรียบร้อยและสมพระเกียรติฯ

ภาพกิจกรรมการลงทะเบียนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for dad

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการหวัดเลย ทำการลงทะเบียนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad เป็นท่านแรก และดูแลความเรียบร้อยการลงทะเบียนให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

ทดสอบเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for dad จังหวัดเลย

วันนี้ 4 พ.ย. 2558 เวลา 16.00 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำขบวนนักปั่นจังหวัดเลย ทำการซ้อมปั่นจักรยาน "Bike for Dad" เพื่อสำรวจเส้นทางตาม "เส้นทางสิริมงคล" ของจังหวัดเลย จุดเริ่มต้นที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปฯ รัชกาลที่ 5 ผ่านวัดศรีสุทธาวาส ( พระอารามหลวง ) ผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองเลย ( ศาลากลางจังหวัดเลยหลังเก่า ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประทับแรมเมื่อคราวเสด็จจังหวัดเลย ในปี 2498 ) ผ่านศาลหลักเมือง ผ่านถนนมลิวรรณ จาก อ.เมือง ไป อ.วังสะพุง ซึ่งเป็นเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ ในปี 2498 และเส้นทางสิ้นสุดที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปจำลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดเลย

การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3

วันนี้ 5 พ.ย. 2558 กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ครั้งที่ 1/2558 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมฯ ภายหลังจบการประชุมฯจากส่วนกลางแล้ว นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จัดการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ต่อ เพื่อเตรียมงานจัดขบวนจักรยานให้สมพระเกียรติฯ การปรับปรุงเส้นทางจักรยานภายหลังได้ทำการทดสอบเส้นทางจักรยาน เมือวันที่ 4 พ.ย. 2558 ตลอดจน การจัดการรักษาความปลอดภัย การจราจร การแพทย์ฉุกเฉิน ในเส้นทางจักรยานฯ สถานที่จัดพิธีเปิดและปิดฯ การเตรียมการจัดกิจกรรมเสริม ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การจัดแสดงนิทรรศการฯ การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของการจัดกิจกรรมฯ

จังหวัดเลยจัดกิจกรรม "รอยเสด็จ 60 ปี จังหวัดเลย"

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ "รอยเสด็จ 60 ปี จังหวัดเลย" รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ เสด็จภูกระดึง ประทับแรม ณ ศาลากลางจังหวัด และทอดพระเนตรเขื่อนชลประทานน้ำหมาน เมื่อ 60 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหน้าพิพิธิภัณฑ์เมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

จังหวัดเลยจัดกิจกรรม "ปั่นสองล้อทั่วไทย วิถีไทย วิถีชุมชน"

วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบให้นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานเปิดและร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นสองล้อทั่วไทย วิถีไทย วิถีชุมชน ณ ลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก อำเภอเชียงคาน มีผู้ร่วมปั่นจักรยาน ประมาณ 500 คน เป็นโครงการสนับสนุนการออกกำลังกายปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เป็นวิถีชีวิตในชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมกิจกรรม BIKE FOR DAD ในระดับจังหวัด ที่ดำเนินการในอำเภอเชียงคาน

จังหวัดเลยจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เส้นทางเรียบริมโขง อำเภอเชียงคาน _ อำเภอปากชม

วันที่ 7 พ.ย. 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เป็นประธานฯและร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน เส้นทางเรียบริมโขง อำเภอเชียงคาน _ อำเภอปากชม ระยะทาง 81.3 กม. เป็นการเตรียมความพร้อมกิจกรรม BIKE FOR DAD และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ที่จัดและสนับสนุนโดยภาคเอกชน

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ BIKE FOR DAD ครั้งที่ 1/2558

วันนี้ 12 พ.ย.2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ BIKE FOR DAD เพื่อเตรียมการและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ฯ รวมทั้งทำการแจกจ่ายเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามแผนฯด้วย

อำเภอวังสะพุงจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติฯ โครงการ " สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก"

10 พ.ย. 2558 พลังมวลชนชาวอำเภอวังสะพุง นำโดยนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ชมรมนักปั่นในพ.ท.ร่วมกันให้การต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ฯ โครงการ " สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก" อย่างอบอุ่น คืนนี้ (10 พ.ย 58 ) คณะปั่นสองล้อเพื่อน้อง ฯนอนที่อ.วังสะพุง พรุ่งนี้เช้า 11 พ.ย.2558 เวลา 07.00 น.มีกิจกรรมถวายพระพร ต่อจากนั้น ท่านนายอำเภอวังสะพุง นายกเทศบาลเมืองวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชมรมนักปั่นจักรยานในพื้นที่ ฯลฯ จะปั่นจักรยานไปส่งคณะปั่นจักรยานสองล้อเพื่อน้องตามจุดที่กำหนดเพื่อเดินทางสู่ อำเภอเอราวัณต่อไป

จังหวัดเลยซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม BIKE FOR DAD เส้นทางเมืองเลย - วังสะพุง ครั้งที่ 1

วันที่ 11 พ.ย. 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ไปพบปะให้กำลังใจ คณะนักปั่นจังหวัดเลย จำนวนประมาณ 200 คน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย ซึ่งคณะนักปั่นได้มาร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD เส้นทางเมืองเลย - วังสะพุง โดยเริ่มออกจากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย เวลา 16.30 น. และถึงหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง เวลา 17.45 น. การซ้อมปั่นจักรยาน เป็นไปโดยเรียบร้อย

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad

วันนี้ 18 พ.ย.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการ เพื่อเตรียมงานด้านสถานที่/พิธีการ ในพิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทานฯ พิธีเปิด และพิธีปิดฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรม BIKE FOR DAD เป็นไปโดยเรียบร้อย

จังหวัดเลยซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม BIKE FOR DAD เส้นทางเมืองเลย - วังสะพุง ครั้งที่ 2

วันนี้ 18 พ.ย. 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะนักปั่นจังหวัดเลย จำนวน ประมาณ 200 คน ได้ทำการซ้อมปั่นจักรยานในเส้นทางปั่นจริง เมืองเลย - วังสะพุง คณะนักปั่นออกจากอำเภอเมืองเลย เวลา 16.00 น. โดยการซ้อมปั่นจักรยานครั้งนี้ เป็นการซ้อมในเส้นทางจริง เป็นครั้งที่ 3 ในเดือน พฤศจิกายน 2558 และจังหวัดเลยจะจัดซ้อมปั่นจักรยาน ในเส้นทางจริง ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม BIKE FOR DAD ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการฯ 5 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนจักรยานฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการรักษาความปลอดภัย การจราจรฯ คณะอนุกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเสริมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯแต่ละคณะ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ BIKE FOR DAD ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

จังหวัดเลยซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม BIKE FOR DAD เส้นทางภูบ่อบิด - ท่าข้าม - ท่ามะนาว - นาอ้อ - เลย ครั้งที่ 1

วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำคณะนักปั่นจังหวัดเลย จำนวนประมาณ 150 คน ทำ การซ้อมปั่น ในเส้นทาง สาย ภูบ่อบิด ท่าข้าม ท่ามะนาว นาอ้อ เลย ระยะทาง 33.69 กม. โดยทำการซ้อมรูปขบวนแถวตอนเรียงห้า ใน ขบวนนักปั่นกิจกรรม BIKE FOR DAD และเตรียมความพร้อมของนักปั่นขบวนนำ

จังหวัดเลยจัดซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.09 น. จังหวัดเลยจัดซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad โดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำคณะนักปั่นจังหวัดเลย จำนวน 1,607 คน ทำการซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานฯ ออกจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ไปตามเส้นทางสิริมงคลที่กำหนด ถึง หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ระยะทาง 29 กม.

จังหวัดทำพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (เสื้อ เข็มกลัด สายรัดข้อมือ)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.29 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้รับมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน (เข็มกลัดและสายรัดข้อมือ) ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณหน้าเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หน้าศาลากลางจังหวัดเลย และจังหวัดเลยจะจัดพิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป

จังหวัดเลยรับมอบการบริจาคสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad

วันที่ 3 พศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับมอบการสนับสนุนสิ่งของจากธนาคารออมสินสำนักงานเขต ได้แก่น้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1200 ขวด และผ้าเย็น จำนวน 500 ผืน

จังหวัดเลยรับมอบการบริจาคสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad

วันที่ 3 พศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับมอบการสนับสนุนสิ่งของน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 960 ขวด จากธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน (สำนักงานเขตร่วมกับสำนักงานศาลากลางจังหวัดเลย)

จังหวัดเลยรับมอบการบริจาคสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad

วันที่ 3 พศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับมอบการสนับสนุนสิ่งของจากธนาคารอมสินสำนักงานเขต ได้แก่น้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 720 ขวด และน้ำถ้วย จำนวน 1200 ถ้วย

อำเภอเชียงคาน จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad "โครงการเขาแก้ว ไทดำ ปั่นเพื่อพ่อ "Bike For Dad"

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเชียงคาน จัดกิจกรรมโครงการเขาแก้ว ไทดำ ปั่นเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนวิทยาสรรพ์ ตำบลเขาแก้ว โดยคณะนักปั่นปั่นผ่านเส้นทาง บ้านนาป่าหนาด(ชมพิพิธภัณฑ์ไทดำ/ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ บ้านตาดซ้อ(ชมวัดบ้านตาดซ้อ/โรงเรียนบ้านตาดซ้อ สิ้นสุดที่บ้านท่าบม (ชมโบสถ์คริสศาสนจักรคาทอลิคโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา) และกลับมาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์(รวมระยะทาง 14 กม.) มีนักปั่นมาร่วมงานจำนวนมาก

อำเภอภูเรือ จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad

วันที่ 3 ธ.ค. 2558 นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน เตรียมความพร้อมกิจกรรม BIKE FOR DAD บนเส้นทางสาย ดอกไม้ จากลานคริสต์มาสภูเรือ บริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ - ปรอทยักษ์ ตลาดดอกไม้ บ้านหนองบง ระยะทาง ไป - กลับ 10 กม. มีนักปั่น จักรยานมาร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน การซ้อมปั่นจักรยานเป็นไปโดยเรียบร้อย

อำเภอเอราวัณ จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad

วันที่ 3 ธ.ค.2558 นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเอราวัณ จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน เตรียมความพร้อมกิจกรรม BIKE FOR DAD มีผู้มาร่วมปั่นจักรยาน จำนวน 600 คน มีนักเรียนและประชาชนจำนวนประมาณ 800 คน มาร่วมให้การต้อนรับขบวนนักปั่นตามเส้นทาง สำหรับ เส้นทางปั่นจักรยาน เริ่มต้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ผานาง-ผาเกิ้ง ไปถึง หน้าที่ว่าการอำเภอเอราวัณ ระยะทาง 16 กม. การซ้อมปั่นจักรยานเป็นไปโดยเรียบร้อย

จังหวัดเลยจัดพิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad

วันนี้ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ BIKE FOR DAD ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย โดยจังหวัดเลยมีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 4,449 คน และในพิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทานฯ จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ และมีหนังสืิอถึงผู้สมัครร่วมกิจกรรมฯโดยตรง ซึ่งในวันนี้มีผู้สมัครร่วมกิจกรรมฯ มารับเสื้อและสิ่งของพระราชทานจำนวนมากถึง 1,540 คน ทั้งที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงเสร็จพิธีฯ เวลา 12.30 น. สำหรับผู้สมัครร่วมกิจกรรมฯที่ไม่ได้มาร่วมพิธีฯ ในวันนี้ จังหวัดเลยได้แจ้งให้มารับเสื้อและสิ่งของพระราชทานฯ ได้ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย ในเวลาราชการ คาดว่าผู้ที่ลงทะเบียนฯไว้ จะมารับเสื้อและสิ่งของพระราชทานครบตามกำหนด

อำเภอนาด้วง จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลาประมาณ 10.30 น. อำเภอนาด้วงจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยจัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD ระยะทาง 18 กม. จากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาด้วง ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย และประกอบ กิจกรรมปลูกต้นพะยูงถวายพ่อหลวง ท่ามกลางฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า สร้างความชุ่มช่ำแก่ผืนดิน เกษตรกร และนักปั่นทุกคน

อำเภอภูหลวง จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad

วันที่5ธ.ค.2558 อำเภอภูหลวงจัดกิจกรรม Bike for Dad ระยะทาง 18 กม. จากที่ว่าการภูหลวงไปยังอ่างเก็บน้ำคู่ โดยในกิจกรรมมีการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา รวม90,000ตัว และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 599 คน โดยอ.ภูหลวงได้มอบเสื้อ Bike for Dad ให้กับผู้เข้าร่วมปั่นที่มีอายุเกิน80ปี จำนวน10 คน

จังหวัดเลยจัดกิจกรรมซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad ครั้งที่ 2

วันนี้ 7 ธันวาคม 2558 จังหวัดเลย โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จัดซ้อมปั่นเสมือนจริง เป็นครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อมกิจกรรม BIKE FOR DAD เส้นทาง เมืองเลย - วังสะพุง ระยะทาง 29 กม. เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงามของรูปขบวนจักรยาน และความพร้อมของนักปั่น โดยมีนักปั่นมาร่วมซ้อมจำนวนประมาณ 300 คน การซ้อมปั่นเสมือนจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5

วันนี้ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด เพื่อสรุปผลการเตรียมการและการดำเนินงานต่างๆ ในกิจกรรม BIKE FOR DAD ได้แก่ การจัดพิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทานฯ การจัดซ้อมใหญ่/การจัดซ้อมเสมือนจริง จำนวน 2 ครั้ง ที่ผ่านมา และติดตามการเตรียมงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรม BIKE FOR DAD เป็นไปโดยเรียบร้อย

จังหวัดเลยจัดพิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad

วันนี้ 8 ธันวาคม 2558 ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.30 น. - 16.30 น. จังหวัดเลยได้จัดพิธีการ การรับมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทานฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย สำหรับผู้สมัครลงทะเบียนร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD ที่ไม่สามารถมาร่วมพิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทานฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยวันนี้มีผู้มารับเสื้อและสิ่งของพระราชทานฯ จำนวน 1,871 คน รวม วันที่ 5 และ 8 ธันวาคม 2558 มีผู้รับเสื้อและสิ่งของพระราชทานฯ จำนวน 3,411 คน ทั้งนี้ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มาให้การต้อนรับผู้สมัครฯ อย่างเป็นกันเอง

แผนที่เส้นทาง

แผนที่เส้นทางบน Google Map


แผนที่แสดงจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์


แผนที่ติดตั้งป้าย CUTOUT