การให้บริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ดำรงธรรมและจังหวัด ช่องทางการลงทะเบียนสามารถสามารถทำการลงทะเบียนได้ดังนี้ 1. ทำการขึ้นทะเบียนแสดงสถานภาพ SMEs ทุกประเภททาง Online ผ่านเว็บไซต์ สสว.www.sme.go.และสามารถติดต่อสอบถามข้อมู

          การให้บริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ดำรงธรรมและจังหวัดช่องทางการลงทะเบียนสามารถสามารถทำการลงทะเบียนได้ดังนี้ 

1. ทำการขึ้นทะเบียนแสดงสถานภาพ SMEs ทุกประเภททาง Online ผ่านเว็บไซต์ สสว.www.sme.go.และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ สสว. ได้โดยตรงทางสายด่วน ๑๓๐๑

  2.  การบริการขึ้นทะเบียน Online ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ให้ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด จัดให้มีงานบริการให้คำแนะนำ/คำปรึกษา/อำนวยความสะดวก/หรือบันทึกข้อมูล สำหรับผู้ประกอบการฯ ที่เข้ามารับบริการเพื่อทำการขึ้นทะเบียนแสดงสถานภาพ SMEs ทุกประเภททาง Online ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดย สสว. จะสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ประธานคณะกรรมการ ฯ

069335
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
30
145
68935
843
951
69335

Your IP: 54.81.128.172
Server Time: 2018-03-22 19:48:16